Actueel

Al het Heger nieuws in een oogopslag.

Nu bekijken

Boorinfo vakvereniging

Heger is betrokken bij meerdere vakverenigingen en organisaties. Een constante kwaliteit en een hoge zekerheid van onze producten zijn voor ons zeer belangrijk - zo beschermen wij de gebruiker.

Heger at IACDS

IACDS - International Association of Concrete Drillers and Sawers

The International Association of Concrete Drillers & Sawers, IACDS, is the organization representing the associations, companies and professionals of the concrete drilling and sawing industry around the globe. The IACDS has a strong focus on providing an international union with the cooperation of trade Associations.

SEAM 2020

SEAM - Sustainable European Abrasive Manufacturers

Sustainable European Abrasive Manufacturers (SEAM) zijn producenten van schuurgereedschappen die zich verenigd hebben en zichzelf verplichten op de onderwerpen milieu, arbeidsvoorwaarden en productieprocessen continu te verbeteren en innoveren. Het SEAM programma garandeert dat alle SEAM deelnemers in de waardeketen van de schuurgereedschappen productie hun producten produceren overeenkomend de duurzaamheidsnormen (afval, energie en grondstoffen). Rekening houdend met gezondheids- en veiligheidsbelangen en het (door)ontwikkelen van innovatieve productieprocessen, inkopen en verkopen.

Visie en doel

Wereldwijde versterking van de positie van de Europese schuurmiddelen producenten. Dit door invoering van een duurzaamheidsstandaard met betrekking tot ecologische efficiëntie (afval, energie en grondstoffen), gezondheid en veiligheid op de werkplaats, kwaliteit en innovatieve productieprocessen. Doel van het programma is de schuurmiddelen producenten en alle andere betrokkenen in de complete waardeketen, op weg naar een duurzame productie, besluitvorming en verkoop, te ondersteunen.

 Download SEAM fact sheet

 Meer informatie ...

IGGA International Grooving & Grinding Association

IGGA International Grooving & Grinding Association

The International Grooving & Grinding Association (IGGA) is the sole representative of the grooving, grinding and CPP/CPR industry. From specification and policy development to marketing and promotion, we cover the entire spectrum of issues germane to companies involved in this marketplace.

The IGGA is a non-profit trade association founded in 1972 with a stated mission of serving as the leading promotional and technical resource for acceptance and proper use of diamond grinding and grooving as well as CPP/CPR. In 1995, the IGGA joined in affiliation with the American Concrete Pavement Association (ACPA) to represent its newly formed Concrete Pavement Restoration Division. Renamed in 2012 as The IGGA/ACPA Concrete Pavement Preservation Partnership (IGGA/ACPA CP3), it now serves as the technical resource and industry representative in the development and marketing of optimized pavement surfaces, concrete pavement restoration and pavement preservation around the world.

oSa Organisation for the Safety of Abrasives

oSa - Organisation for the Safety of Abrasives

oSa staat voor "Organisation for the Safety of Abrasives". Bij deze internationale organisatie hebben leidende producenten van kwaliteits schuurgereedschappen zich verenigd. Dit om de hoge veiligheidsstandaard van hun merken en kwaliteitsproducten te documenteren. De zin en het doel is de zekerheid van gelijkblijvende hoge kwaliteit van de producten en de veiligheid van de gebruiker van de schuurgereedschappen. Heger is stichtend lid van oSa.

 Download oSa Membership Certificate

FEPA Federation of European Producers of Abrasives

FEPA Federation of European Producers of Abrasives

Europees bestuursorgaan van de schuurmiddelindustrie. Heger is leidend betrokken bij de herziening van relevante Europese normen en belangen bij de product- en toepassingsveiligheid.

VDS Verdand Deutschter Schleifmittelwerke

VDS Verband Deutscher Schleifmittelwerke

De Duitse schuurmaterialen producenten zijn voor de meerderheid middenstand traditiebedrijven. Deze bedrijven hebben zeer hoge speciale bevoegdheden van de verantwoordelijke vakmensen. Als verantwoordelijke federale organisatie informeert de VDS al sinds 1917 algemeen over de betreffende producenten, werkwijzes, normen en inzetmogelijkheden.

Fachverband Betonbohren und -sägen

Fachverband Betonbohren und -sägen Deutschland e.V.

Met ca. 700 leden bestaande uit dienstverleners en producenten is het "Fachverband Betonbohren und -sägen e.V." de wereldwijd de sterkste werkgevers-vereniging in deze branche. Tot de taken behoort o.a. het opleiden en bijscholen van de professionals. De bevordering van technische innovaties zoals vorming van en bemiddeling bij nationale en Europese normen.

DAS The drilling and sawing association

DSA The drilling and sawing association

Engelse vakvereniging voor het verbeteren van de richtlijnen binnen de industrie. Ook actief voor  het verbeteren van de veiligheidsnormen, opleiding en training in het vakgebied.